Skupljajte bodove i ostvarujte pogodnosti

Svakom kupnjom na prodajnim mjestima Bee partnera sakupljate bodove.

Sve transakcije se trenutačno evidentiraju na računu Bee korisnika, a prikupljene bodove moguće je realizirati u krugu Bee partnera u svakom trenutku, prema želji Bee korisnika.

Važno je naglasiti da se prikupljeni bonus mora realizirati do 31.12. godine, nakon čega slijedi novi obračunski period.

Pregled Bee partnera sa prikazom nagrada koje odobravaju Bee korisnicima:

M o s t a r

Alpha plus – ljekarne

Nagrada za gotovinsko plaćanje 3%

Nagrada za kartično plaćanje 2%

OIL AC – benzinske crpke

Nagrada za gotovinsko plaćanje 1%

L i v n o

B&M Zabrišće – benzinske crpke

Nagrada za gotovinsko plaćanje: gorivo 1% roba široke potrošnje 4%

Davor d.o.o. – mesnice

Nagrada za gotovinsko plaćanje 2%

Li–Pharma – ljekarne

Nagrada za gotovinsko plaćanje 2%

Č a p lj i n a

Helena Vital – ljekarna

Nagrada za gotovinsko plaćanje 2%

Široki Brijeg

Majo co. d.o.o. - mesnica

Nagrada za gotovinsko plaćanje 3%

Nagrada za kartično plaćanje 3%