Li-Pharma Livno

CAM00176   CAM00175   CAM00174   CAM00169                 

Ljekarnička ustanova „Li-Pharma“ iz Livna osnovana je 1993. godine kao prva privatna ljekarna u ovome dijelu Bosne i Hercegovine. Osnivači i vlasnici i vlasnici ljekarne su mr.ph. Melita Anić i mr.ph. Lovorka Huskić.

 Djelujući u teškim ratnim vremenima ljekarna se uspjela izboriti za svoj status u farmaceutskoj djelatnosti tako da je došlo do proširenja djelatnosti otvaranjem i druge ljekarne i formiranjem ljekarničke ustanove. Usporedo s ovim došlo je i do kadrovskoga i materijalnoga jačanja statusa ljekarničke ustanove. Izgradnjom i stavljanjem u funkciju nove ljekarne 2012. godine, stvoreni su uvjeti za još bolji i efikasniji rad. 

Naziv
Li-Pharma – Poslovnica 2

Grad
Livno

Adresa
Kralja Tvrtka 3

Telefon
+387 34 200 221

Faks
+387 34 200 221

Email
li-pharma@tel.net.ba

Naziv
Li-Pharma – Poslovnica 1

Grad
Livno

Adresa
Trg branitelja 1

Telefon
+387 34 200 221

Faks
+387 34 200 221

Email
li-pharma@tel.net.ba