Humanitarne aktivnosti – ”Bee Card” Livno

Od početka učešća u Bee Card programu, partneri iz Livna: Li-Pharma; Zabrišće B&M doo; Davor doo, svake godine izdvajaju određena sredstva u humanitarne svrhe.

Za proteklu 2014. godinu sredstva uplaćena su slijedećim pravnim osobama:

Muzej ''Stari grad'' Livno, Biciklistički klub Livno, Udruga paraplegičara HBŽ, Udruženje umirovljenika Livno, Udruga ''Koraci'' Livno, Udruga žena ''Bistrica'' Livno, Udruga kroničnih bubrežnih bolesnika HBŽ, Centar ''Duga art'' Kulen Vakuf.